สินค้า

 • แบบเหล็ก
  • แบบเหล็กคานและแบบมุมฉาก
  • แบบเสากลม แบบเสาเหลี่ยม แบบเสาสะพาน
  • แบบถนน แบบ curb แบบคันหิน
  • แบบหล่อบ่อกลม บ่อเหลี่ยม บ่อพัก
  • แบบหล่อฐานเสาไฟฟ้า
  • และแบบหล่อคอนกรีตสั่งผลิตตามแบบ